Valge Roosi fond ootab noortejuhtidelt stipendiumitaotlusi

Valge Roosi fond võtab alates 1. septembrist vastu stipendiumitaotlusi nendelt noortejuhtidelt, kes on endised noorkotkad ja kodutütred, et toetada noortejuhtide koolitamist ning enesetäiendamist.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.

Fondist stipendiumi taotleja kriteeriumid on:

  • vanus 18-26-aastane noor;
  • on olnud noorliige Kodutütarde või Noorte Kotkaste organisatsioonis;
  • täna Kaitseliidus kinnitatud noortejuhina ametisse.

Taotluste vastuvõtt stipendiumidele algab 1. septembril ja lõppeb 15. oktoobril.

Taotlused tuleb esitada Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond:

  • posti teel: A. Lauteri 7-13, 10145 Tallinn;
  • elektrooniliselt: post@erkf.ee.

Täpsem info taotluste esitamise kohta ilmub Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri kodulehele www.erkf.ee augustikuu lõpus.

Valge Roosi fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

  • sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi ankeet http://www.erkf.ee/taotlejale/info/ankeet;
  • CV;
  • motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks;
  • eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid;
  • soovituskirjad.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Kaitseliidu keskjuhatusele. Stipendium kuulutatakse välja jaanuaris Noorte Kotkaste ja Kodutütarde keskkogude ühisüritusel.

Valge Roosi fond on asutatud Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri juurde Kaitseliidu poolt 2004. aastal ja selle eesmärgiks on edendada isamaalist kasvatust Kaitseliidus, toetades Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.