Valge Roosi fond jagab stipendiume!

Ernake 2019. Foto: Iiris Prosa

Valge Roosi fond võtab 15. oktoobrini vastu stipendiumitaotlusi nendelt noortejuhtidelt, kes on endised noorkotkad ja kodutütred, et toetada noortejuhtide koolitamist ning enesetäiendamist.

Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.

Fondist stipendiumi taotleja kriteeriumid on:

  • vanus 18-26-aastane noor;
  • on olnud noorliige Kodutütarde või Noorte Kotkaste organisatsioonis;
  • täna Kaitseliidus kinnitatud noortejuhina ametisse

Taotluste vastuvõtt stipendiumidele lõppeb 15. oktoobril.

Taotlused tuleb esitada Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond kas posti teel: A. Lauteri 7-13, 10145 Tallinn või elektrooniliselt: post@erkf.ee. Täpsem info taotluste esitamise kohta ilmub Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri kodulehele www.erkf.ee augustikuu lõpus.

Valge Roosi fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

  • sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi ankeet www.erkf.ee/taotlejale/info/ankeet;
  • CV;
  • motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks;
  • eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid;
  • soovituskirjad.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Kaitseliidu keskjuhatusele.

Valge Roosi fond on asutatud Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri juurde Kaitseliidu poolt 2004. aastal ja selle eesmärgiks on edendada isamaalist kasvatust Kaitseliidus, toetades Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.