Valge Roosi fond jagab noortejuhtidele stipendiumit

Foto: Paul Poderat

Valge Roosi fond võtab 15. oktoobrini vastu stipendiumitaotlusi nendelt noortejuhtidelt, kes on endised noorkotkad ja kodutütred, et toetada noortejuhtide koolitamist ning enesetäiendamist.

Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.

Fondist stipendiumi taotleja kriteeriumid on:

  • vanus 18-26-aastane noor;
  • on Kaitseliidus noortejuhina ametisse kinnitatud: Kodutütarde organisatsioonis rühmavanemana või tema abina või Noorte Kotkaste organisatsioonis rühmapealikuna või tema abina ja esitab selle kohta ka soovituskirja Kaitseliidust.

Taotluste vastuvõtt stipendiumidele lõppeb 15. oktoobril.

Taotlused tuleb esitada E-ANKEEDI kaudu. 

Valge Roosi fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

  • sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeet;
  • CV;
  • motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks;
  • eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid;
  • soovituskirjad Kaitseliidust.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Kaitseliidu keskjuhatusele.

Stipendiaadid kuulutatakse välja jaanuaris Noorte Kotkaste ja Kodutütarde keskkogude ühisüritusel.

Valge Roosi fond on asutatud Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri juurde Kaitseliidu poolt 2004. aastal ja selle eesmärgiks on edendada isamaalist kasvatust Kaitseliidus, toetades Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.

Info: erkf.ee/taotlejale, erkf.ee/allfondid/valge-roosi-fond
e-Ankeet: ankeet.erkf.ee