Uus aasta saab hoo sisse Keskkogul Pärnus

Kodutütarde uus aasta algab 10.- 11. jaanuaril tagasivaatega eelmisesse perioodi ning plaanide täpsustamisega aastaks 2015. Laupäeval ja pühapäeval toimub Pärnus Kodutütarde keskkogu, millest võtavad osa ka kõik noorteinstruktorid. Seega on Pärnus koos kõik Kodutütarde ringkondade esindajad, et üheskoos rõõmustada edusammude üle aga ka leida lahendusi kitsaskohtadele. Esimesel päeval on tagasivaade aastale 2014. Kõik ringkonnavanemad annavad ülevaate oma ringkonna tegemistest ning peavanem teeb üldkokkuvõtte organisatsiooni rõõmudest ja muredest. Teisel päeval alustame meie teenetemedalite annetamiste otsustega ning vaatame üheskoos aastasse 2015, mis on arengukava järgselt  kuulutatud “Meedia aastaks”. Kahe töise päeva vahele mahub ka ühine pidulik õhtusöök koos Noorte Kotkaste esindajatega. Kindlasti mahub sellesse kahte päeva ka toredaid vestlusi, kirglikke arutelusid, kogemustevahetust ning rõõmu koostegemisest.