Tugevus, vastupidavus ja patriotism – ühendav joon Baltic Guardsil

Baltic Guards on rahvusvahelise koostöö arendamise eesmärgil ellu kutsutud laager. Laager toimub 25. – 29. 07. 2017 Kirna õppekeskuses ja Sõõru metsades Jõgevamaal. Laagrist võtab osa 112 noort Lätist, Leedust, Suurbritanniast ja Eestist. Baltic Guardsi korraldavad Noorte Kotkaste ja Kodutütarde peastaap, Noorte Kotkaste Jõgeva malev, Kodutütarde Jõgeva ringkond ja Kaitseliidu Jõgeva malev.
Baltic Guardsi eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö arendamine, NATO ja Eesti tutvustamine ning noorte omavaheliste sõprussidemete loomine. Laagri jooksul tuleb osalejatel ühiselt omandada uusi oskusi ja teadmisi meeskonnas töötamiseks ning edukalt läbida maastikumäng. Mängu käigus pannakse proovile osalejate maatikul hakkamasaamise oskused, keele- ja meeskonnatööoskus ja füüsilised võimed.

Laager sai alguse Lätist 2012. aastal. Laager roteerus Leetu ja Eestisse 2013 ja 2014 aastal. Laagri läbiviimise eest vastutavad riigikaitselised noorteorganisatsioonid – Eestis Noored Kotkad ja Kodutütred, Leedust Šaulių Sajunga´st ning Läti Jaunsardze. Antud laager on järjekorras kuues.