Toetajad

Meie patroonid, sõbrad ja toetajad.

Kodutütarde organisatsiooni patrooniks on pr Helle Meri.

Meie auliikmeteks on Eesti elus tuntud isikud, kes on organisatsiooni aidanud nii nõu kui jõuga. Auliikmed valib Kodutütarde vanematekogu organisatsiooni keskjuhatuse ettepanekul.

Samuti on meie kõrval meid aitamas Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Sõprade Seltsid. Sõprade Seltsi kuuluvad organisatsiooni liikmed ennesõjaaegsest Eesti Vabariigist, kui ka need tütarlapsed, kes on meie organisatsioonist välja kasvanud viimaste aastate jooksul.

Kodutütarde ringkonna toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab kodutütarde eesmärke ja aitab oma tegevusega kaasa nende saavutamisele. Toetajaliikme võtab isiku avalduse alusel vastu ringkonnavanem.

Lehekülge viimati muudetud: 30. aug. 2018 kell 14:50