Suvel on hea käia SUVEKOOLIS

21.-13.august toimub Käärikul atsakamate noorte suvekool. Suvekool erineb klassikaliselt suvekoolist, sest erinevalt tavakoolist ei ole siin „klassikordajad“, vaid edasijõudnutest edasijõudnumad – energilised tüdrukud ja poisid.

Suvekooli viivad läbi Noorte Kotkaste ja Kodutütarde peavanemad. Kohale on tulnud igast malevast ja ringkonnast vastavalt kuni kolm eesrindlikku ja teotahtelist noorkotkast ja kodutütart. Juhtidega kokku on tegu pea sajapealise suvekooliga.

Suvekooli ideestikus on kindel koht noorte omavahelisel arupidamisel ning ettepanekute tegemisel organisatsiooni eluolu muutmiseks. Et ikka oleks veel meelepärasem siin tegutseda ning veel selgemad oleksid tegutsemise raamid. Noored on saanud teha analüüsi nii oma organisatsioonile kui Kaitseliidu  teisele noorteorganisatsioonile, vastavalt siis Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vaates.

Toimunud on temaatilised arutelud saamaks teada, mil määral toimivad me järgu- ja erikatsed, mis moodi me kasutame ja suhtume oma vormiriietuse olemasolusse, milline on distsipliini osatähtsus meie tegemistes ning milline peaks olema ja on ideaalne noortejuht. Noored tähtsustavad vormi olemasolu ja saamist, samas vajaksid nad selgemat arusaama, mis kriteeriumite alusel neid jaotatakse. Ettepanekuid on mitmesuguseid: organiseerida koostööüritusi, et paremini kasutada eri malevate varustust, parendada infoliikumist, koolitada juhte, et need korraldaksid ühtlastel alustel järgu- ja erikatseid, mitte eirata vormikandmisapse jne jne

Lisaks on spordibaas pakkumas sportlikku laadi ettevõtmisi: osaletakse matkadel, ka tõukeratta – ja paadirallil, vaadatakse kino. Tulemas on ööseiklus, nuputamisväljakutsed ja palju muudki.

Noorte suvekool on üks traditsiooniks muutunud Kaitseliidu noorte üritusi. Kool on popp. Suvekool on popim.