Suurlaager meelitas Karujärve äärde sadu Kaitseliidu noori

2019. aasta suurlaagri avarivistus. Foto: Mattias Allik

9.-12. juulini toimub Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabariiklik suurlaager. Tänavu leiab ligikaudu 450 osalejaga laager aset Saaremaal Karujärve ääres. Kodutütarde ja noorkotkaste suurlaagris süvendatakse noorte teadlikkust veealastest ohtudest, omandatakse organisatsiooniga seonduvaid teadmisi ning veedetakse üheskoos vaba aega.

Sel aastal on laagri nimeks „Ühes paadis“ ning selle eesmärgiks on ühtekuuluvustunde suurenemine ning sotsiaalse võrgustiku loomine kõikide maakondade vahel. Kuna laagris osalevad ka väliskülalised Politsei- ja Piirivalveametist ning Leedu ja Poola noorteorganisatsioonidest, saavad külalised lisaks kõigele muule läbi laagri tegevuste tundma õppida Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioone.

Laagri ülema, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealiku kolonelleitnant Gunnar Havi sõnul on noored meie tulevik ja seetõttu on väga oluline, et selliseid laagreid korraldatakse. „Vaadates noorte energiat ja teotahet, on selge, et Eestimaa elab edasi ning malevapealikuna on mul suur rõõm Kaitseliidu noorteorganisatsioone igakülgselt toetada,“ on Havi tuleviku suhtes positiivselt meelestatud.

Võrreldes tavapäraste järguõppelaagrite ja muu tegevusega, mis tuginevad Kodutütarde ja Noorte Kotkaste õppekavadele, on suvine suurlaager ka mõnus ajaveetmise võimalus. Laagris toimuvad tegevused tuuakse noorteni läbi mänguliste ja lõbusate töötubade. See kõik loob noorele suveseikluse koos sõpradega, millele on lisatud õpetlik noot edaspidiseks eluks.

Kodutütarde peavanema Ave Proosi sõnul on igasuvine suurlaager noorte poolt oodatud sündmus. „Laagrielu annab noortele palju kogemusi ning võimalust leida uusi sõpru üle kogu Eesti. Lisaks arendame noorte vaimseid ja kehalisi võimeid ning harjutame neid tegema sporti,“ on Proos rahul iga tunni üle, mille kodutütred ja noorkotkad veedavad nutivabalt.

Laagris käivad noored ekskursioonidel, võistlevad orienteerumises, korraldatakse lõkkeõhtul laagrilaulude saatel ühislaulmine, tehakse sporti ja osaletakse veeteemalistes töötubades: sukeldumine, sõudmine, vetelpääste ja mereteemalised mängud.