Sümboolika

Kaitseliidu struktuuriüksuse Kodutütred sümbolid, eraldus- ning teenetemärgid ning ergutamiste ja tunnustuste kohaldamise põhimõtted

KT sümbolid

Kodutütarde eraldus- ja tunnustusmärkide kandmise kord

Eraldus- ja tunnusmärkide kandmise kord

Lehekülge viimati muudetud: 30. aug. 2018 kell 14:59