Selgusid noortejuhtide stipendiumikonkursi stipendiaadid

Isamaalise hariduse programmi raames toimunud noortejuhtide stipendiumikonkursilt selgitati välja 12 stipendiumisaajat.

21. oktoobrist 15. novembrini oli kõikidel Kaitseliidu noortejuhtidel võimalus esitada stipendiumitaotlusi. Noortejuhtide stipendiumi eesmärgiks on tunnustada noortejuhtide tegevust Kaitseliidus ning toetada neid enesetäiendamisel.

„Meie aktiivsete ja õpihimuliste noortejuhtide vabatahtliku panuse suurust on keeruline sõnadesse panna, sellel on hindamatu väärtus noorte suunamisel ja õpetamisel. Stipendium annab võimaluse toetada noortejuhi arengut just talle sobival viisil, olgu selleks siis vajaliku varustuse soetamine või noortetööks vajaliku koolituse läbimine,“ ütles Kodutütarde peavanem Ave Proos.

Taotlust oli võimalik esitada mitmes valdkonnas: kursustel ja koolitustel osalemine, õppereisid, noorsootöö– ja riigikaitsealase kirjanduse soetamine, noorsootöö– ja riigikaitsealase perioodika tellimine õppetöövahendite soetamine individuaalseks kasutamiseks või muus Kaitseliiduga kooskõlastatud valdkonnas. Stipendiumitaotlusi hindas 5-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid Noorte Kotkaste ja Kodutütarde peavanemad, nende poolt määratud üks noortejuht mõlemast struktuuriüksusest ja noorte isamaalise hariduse programmi juht.

Selle-aastased stipendiaadid:

 1. Andreas Kangur, Jõgeva malev
 2. Maarja Mägi, Valgamaa malev
 3. Hedy Mikk, Harju ringkond
 4. Heli Kuulmets, Võrumaa ringkond
 5. Katrin Arulepp, Põlva ringkond
 6. Piret Valdmaa, Põlva ringkond
 7. Antonina Eek, Sakala malev
 8. Kadi Kass, Tartu ringkond
 9. Sulev Einma, Järva malev
 10. Maili Antons, Järva ringkond
 11. Raul Kikkas, Tallinna malev
 12. Tarmo Haljak, Põlva malev

Noorte Kotkaste peavanema Silver Tamme sõnul on noortejuhtide motiveerimine määrava tähtsusega. „Noortejuhid on noorsootöös võtmeisikud – rõõm ja sära nende silmis loob võimalusi paremaks homseks!“ ütles Silver Tamm.

Noortejuhtide stipendiumit antakse välja igal aastal. Seekordne konkurss oli järjekorras teine. Isamaaline hariduse programm on lisaks stipendiumi võimaldamisele aidanud rikastada noorte väljaõpet ning pakkunud noortele ja noortejuhtidele mitmekülgsemaid kogemusi.