Põlva

Ringkonnavanem

person

Ainika Mägi
5837 2642

Noorteinstruktor

person

Aile Vals
5343 9847

Ringkonnavanemale lisaks kuuluvad juhatusse

person

Piret Valdmaa
person

Katrin Arulepp
person

Lisete Žvirblis
person

Sille Rebane

Põlva ringkond

Ajalooliselt Eesti esimese vabariigi ajal kuulusid praeguse Põlva piirkonna kodutütred Võrumaa maleva alla. Kodutütarde Põlva ringkond alustas oma tegevust 1992. aastal Leevi Noorte Kotkaste rühma kõrval. Initsiaatoriteks olid kaitseliitlased ja kaasalööjaks Leevi Põhikooli direktor Rein Raadla. Esimeseks juhiks sai kohalik kaitseliitlane Urmas Kukk.
Leevi Kodutütred andsid tõotuse 19. mail 1993. aastal. Samal aastal loodi veel rühmad Põlvas, Räpinas ja Kanepis. Leevi rühma moodustamine läks nähtavasti seepärast üsna edukalt, et Leevil oli tol korral tugev, üksmeelne ja arvukas kaitseliitlaste rühm. Eriliselt aktiivsed kaasalööjad olidki just kaitseliitlaste lapsed. Kogu rühmale pakutav tegevus oli tol korral uudne: laagrid, rännakud, esmaabiõppused, karateetreening, koondused, laskmine jne.
Ametlikult registreeriti Kodutütarde Põlva ringkond 1994. aasta märtsis.
Tänasel päeval võib lugeda meie ringkonna eripäraks kohaliku kultuuripärandi hoidmist. Ringkonna tugevaks küljeks on kindlasti laulmine ja pillimäng. Ükski laager ei möödu laulmiseta.

Ringkonnas tegutsevad rühmad

Ahja
– rühmavanem Piret Palm
Johannese
– rühmavanem Kristi Uibo
Kanepi
– rühmavanem Mirell Lattik
Kauksi
– rühmavanem Katrin Sing
Kõlleste
– rühmavanem Tarmo Haljak
Laheda
– rühmavanem Ainika Mägi, rühmavanema abi Elis Õunapuu
Leevi
– rühmavanem Mari Plaado, rühmajuhi abi Irina Vegner
Mammaste
– rühmavanem Piret Valdmaa
Mikitamäe
– rühmavanem hetkel puudub
Mooste
– rühmavanem Reet Needo
Orava
Põlgaste
– rühmavanem Irina Kruusla
Põlva I
– rühmavanem Katrin Arulepp
Põlva II
– rühmavanem Aile Vals, rühmavanema abi Betti Vals
Ruusa
– rühmavanem Joonas Poom
Räpina
– rühmavanem Sille Rebane
Saverna
– rühmavanem Tuulike Mölder
Vastse-Kuuse
– rühmavanem Malle Mägi, rühmavanema abi Lisete Žvirblis

Mida mulle kodutütreks olemine annab?

Kodutütar on tore olla.
Saab osaleda vahvatel ja huvitavatel üritustel: koondustel, õppepäevadel, laagrites, võistlustel, ekskursioonidel ja matkadel.
Saan uusi teadmisi ja, oskusi ja huvitavaid kogemusi.
Kodutütrena saan endale palju uusi sõpru ja kohtun sageli vanade tuttavatega.
Oskan hädasolijaid aidata.Põlva kodutütred
Lehekülge viimati muudetud: 7. okt. 2020 kell 09:20