Lääne

Ringkonnavanem

person

Maire Kruus
5664 0671

Noorteinstruktor

person

Eda Loik
5860 7076

Ringkonnavanemale lisaks kuuluvad juhatusse

person

Ringkonnavanema abi Malle Õiglas
person

Ülle Kaasik
person

Eve Streng
person

Ave Larionova

Lääne ringkond

Kodutütarde Lääne ringkond on ainuke ringkond, mis koosneb kahest maakonnast: Lääne maakond ja Hiiu maakond. Hiiumaal on moodustatud eraldi jaoskond.

Kodutütred Läänemaal

Läänemaal tegutsevad kodutütred ja noorkotkad koos.

Traditsioonilised üritused:
  • Kodutütarde aastapäev
  • Noorte Kotkaste aastapäev
  • Tartu rahu
  • Eesti vabariigi aastapäev koos tänupeoga
  • Järgukatsete õppepäevad
  • Spordilaager
  • Suvelaager
  • Mägramatk (noorematele)
  • Kotkaretk (vanematele)
  • Rühmade laagrid
Noorte kaasamine

Viimastel aastatel oleme püüdnud väljaõppe läbiviimisse kaasata noori. Paljud noored ootavad seda aega, kui saaks juba ise korraldajate ridadesse astuda. Alates 2017. aastast käib meil koos noorte ümarlaud, kes nimetavad end Kärajateks. Kärajate ülesanne on korraldada noorematele Mägramatk. Kärajate meeskonda juhib endine kodutütar Maris Esko.

Kuidas me teistest ringkondadest erineme?

Läänlased muudab teistest erinevaks meie suvelaagrid. Ja seda just sel põhjusel, et juba aastast 2006 oleme teinud stiililaagreid. Läbi selliste laagrite on kõige parem noortele õpetada Eesti ajalugu, teiste rahvaste kultuure jne. Neis laagrites jälgime, et riietus vastaks ajastule, et toit ja tegevused oleks vastavad.

Alati jagub meie laagritesse öist põnevust: öine tõrvikute matk pilkases pimeduses ja haudvaikuses, kohtumine keskööl vanakurja endaga ristteel ja kolme veretilga loovutamine, öised ristimised pimedas keldris, šamaani külastamine ja rituaalide täitmine.

Julgeme väita, et oleme ka teisi malevaid nakatanud tegema just selliseid laagreid. Nii on meilt rändama läinud mustlaslaager ja viikingite laager.

Ringkonnas tegutsevad rühmad

Kiired ja lahedad
- rühmavanem Maire Kruus, rühmavanema abi Malle Õiglas
Liblikad
- rühmavanem Maire Kruus
Oru
- rühmavanem Edita Luik
Päikesekiired
- rühmavanem Ülle Kaasik
Pääsukesed
- rühmavanem Ave Larinova, rühmavanema abi Anu Kulbok
Keila 1 (nooremad)
- rühmavanem Katrin Lanina
Rukkililled
- rühmavanem Eve Streng
Valged Kotkad
- rühmavanem Maris Esko, rühmavanema abid Astrid Nikkel ja Eda Aavik

Mida mulle kodutütreks olemine annab?

2004 aastal võttis vanem õde mu kodutütarde spordilaagrisse kaasa. Mäletan selgesti ärevust, mis kaasnes laagrieelse ajaga, sest väiksena olin väga tagasihoidlik ja arg. Laagrites käimine aitas kaasa minu iseseisvumisele ja julguse kasvamisele, seal ei olnud kõrval ema ega isa, kellele loota. Meeskonnaülesanded õpetasid mind teistega arvestama ja olen aru saanud, et just koostöös saavutatakse soovitud tulemus. Kodutütarde tegevuses osalemine on süstinud minusse isamaalisust, oskan hinnata Eestimaad , eestlaseks olemist ja oma rahva ajalugu. Olen kindel, et minu tulevik on seotud selle organisatsiooniga, tahan aidata teistel väikematel inimestel avastada kodutütarde elu võlud.Imbi, kodutütar

Välislingid

Hiiumaa jaoskond

Meie jaoskonna eripära on koostöö noorkotkastega. Suurem osa õppepäevi, matkamänge ja laagreid toimub koos noormeestega Hiiumaa erinevates kohtades. Meie mitmekülgsed tegevused toimuvad igal aastaajal ja iga ilmaga. Kaasame oma tegemistesse kõiki meie organisatsioonide tegevustest huvitatud noori ja täiskasvanuid. Teeme koostööd noortekeskustega ja teiste noorte tegevusi toetavate organisatsioonidega. Tegevuste läbi viimisel saame abi naiskodukaitsjatelt ja kaitseliitlastelt. Lapsevanemad on alati kaasa oodatud tegutsema, aitama ja miks mitte ka õppima.

Jaoskonnavanem

person

Julia Gurjeva
5804 2639

Noorteinstruktor

person

Merje Reismaa
5912 7506

Jaoskonnavanemale lisaks kuuluvad juhatusse

person

Mari-Liis Kerk, jaoskonnavanema abi

Hiiumaa jaoskond

Meie jaoskonna eripära on koostöö noorkotkastega. Suurem osa õppepäevi, matkamänge ja laagreid toimub koos noormeestega Hiiumaa erinevates kohtades. Meie mitmekülgsed tegevused toimuvad igal aastaajal ja iga ilmaga. Kaasame oma tegemistesse kõiki meie organisatsioonide tegevustest huvitatud noori ja täiskasvanuid. Teeme koostööd noortekeskustega ja teiste noorte tegevusi toetavate organisatsioonidega. Tegevuste läbi viimisel saame abi naiskodukaitsjatelt ja kaitseliitlastelt. Lapsevanemad on alati kaasa oodatud tegutsema, aitama ja miks mitte ka õppima.

Jaoskonnas tegutsevad rühmad

Emmaste
- rühmavanem Mari-Liis Kerk
Käina
Kärdla
- rühmavanem Julia Gurjeva
Lauka
- rühmavanem Larissa Babõnina
Pühalepa
- rühmavanem Merje Reismaa, rühmavanema abi Liina Lindpere

Mida mulle kodutütreks olemine annab?

Liitusin organisatsiooniga vanema õe eeskujul, tema on samuti kodutütar. Tema rääkis kodutütardest ainult head ja sedagi, et kodutütar olla on suur eelis. Hakkasin kodutütreks, sest see tundus huvitav. Mul on võimalus käia tähtsatel üritustel, nagu Võidupüha paraad. Mulle meeldivad ka matkad ja õhupüssist laskmine. Laagrite omandan uusi teadmisi. Hakkasin kodutütreks, sest see oli minu tahe ja mulle meeldib kodutütre vormi helesinine pluus. Kodutütrena saan väiksemate laste paremini läbi ja nad usaldavad mind rohkem kui varem. See meeldib mulle väga, sest nooremate kodutütardega tegelemine on lahe ja huvitav.Merit, kodutütar

Välislingid

Lehekülge viimati muudetud: 2. veebr. 2021 kell 11:50