Päästja

Erikatse on sooritatud, kui kodutütar:

  • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, matkapunkt jmt),
  • tunneb ohutustehnika nõudeid (igapäeva turvalisus, tuleohutus, vetelpääste),
  • läbinud esmaabi- või päästealase kursuse.
Lehekülge viimati muudetud: 19. juuli 2019 kell 08:35