Päästja

Erikatse on sooritatud, kui kodutütar:

  • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt),
  • tunneb ohutustehnika nõudeid (igapäeva turvalisus, tuleohutus, vetelpääste),
  • läbinud esmaabi- või päästealase kursuse.
Lehekülge viimati muudetud: 13. sept. 2018 kell 13:40