Noorteinstruktorid käisid novembris rannas.

Noorteinstruktorid on inimesed nagu orkestrid, nemad teevad vabatahtlike osaluste noortetöös võimalikuks igas Eesti nurgas, kattes kõiki vajalikke funktsioone personalitööst, logistikast, noortetööst jpmt. Kokku tuli seekord 30 osalejat.

Teemadest oli esindatud väga lai ring: isamaalist noortetööd tutvustas programmi juht Julia Siimberg, väliskoostööst ja koostööst Haridus- ja Teadusministeeriumiga andis ülevaate Anu Allekand. Organisatsioonide toimimiseks hädavajalikku teadmist jagasid Kodutütarde peavanem Angelika Naris ning Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm. Järgmine aasta on ees väga olulised ettevõtmised, milledest paljud on uueväärsed noorkotkaste ja kodutütarde jaoks, näiteks suurlaager 1000 osalejaga, projekt „Ristmik“, matkamine, osalust katuskampaanias „Aga mina“ ja palju muudki.

Tuletati meelde käimasolevat sümboolika kogumise aktsiooni, räägiti järgmise aasta väljaõppest kaasamise-võtmes, paljude ideede taha saab lisada kõigile sobivaid detaile – milline saab olema „Rstimiku“ visuaalne identiteet või mis täpselt on „Aga mina“ lubadus, kuidas korraldada lipuheiskamiskuu üritused, tammepargi loomine jne Paljude tööteemade kõrval – SIIL, KL 100 Saku Suurhalli üritus, hangete teema jmt – mahtus päevadesse ka kolleegide märkamise aktsioon. Kolleegide tunnustussertifikaadid said 10 instruktorit, kes oma kolleegide hulgas omavad autoriteeti ja kasutavad oma teadmiste jõudu teiste toetamiseks jõu ja nõuga.

Isamaalise hariduse programm võimaldab laialdasemalt kaasata kõigi noori, toetada vabatahtlike juhtide osalust, saada vanadele ja uutele rühmadele noortetöö sisukamaks muutmiseks vajalikke vahendeid. Kogu EV 100 üritustesse antav ühispingutus toob meie noori teistele eeskujuks, annab võimaluse noortele osaluseks ning oma organisatsiooni teistele tutvustamiseks. Nii on 2018 paraad kaheldamatult suunatud enam avalikkusele ning virtuaalmatkamine näiteks jälle noortele endile.

Teine õppepäeva blokk oli suunatud instruktoritele endile ning oli läbi viidud Kaido Paljumaa poolt, kes andis teadmisi enesemotiveerimise kunsti vallast. Kui teistega tegeleda, siis on endasse vaatamine ka osa professionaalsusest: instruktor peab olema võimestatud, et suuta vabatahtlikele parimal moel toeks olla.

Noorteinstruktorite õppepäevad toimusid Kloogaranna noortelaagris 13.-14.nov. Tegu on kaks korda aastas toimuvate õppepäevadega, mis annavad instruktoritele tööks vajalikke ajakohaseid teadmisi ja toetavad nende meeskonnana tegutsemist.