Noorteinstruktorid joonistasid jämeda joonega kokku plaani aastaks 2019

Noorteinstruktorid on jagunemas Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tegevuste tõukejõuks. Selleks, et jõud liiguks suunatult, tuleb tulla kokku ja rääkida oma tegevustest täpsemalt.

Noorte jaoks tegutsevate instruktorite aasta tähtsaimatest seminaridest üks oluline leidis aset Nelijärvel 28.-29.märtsil. Et elu oleks mitmekülgsem ja noorteinstruktorite riigikaitsealane silmaring laiem sai seekordne seminar alguse Tapa sõjaväelinnakus.

1.jalaväebrigaadi briifing oli isutekitav, nüüd oodatakse järgmisi võimalusi minna Tapale tagasi avatud uste päeval.

Seminari töine osa jätkus Nelijärvel, kus tegeleti tööplaaniga aastaks 2019, mida tehti Kodutütarde ja Noorte Kotkaste instruktorite grupis eraldi ning pandi kokku ühtseks vaateks. Puudutati rahvusvahelistes projektides osalusvõimalusi.

Vaagiti noorte isamaalise hariduse programmi hetkeseisu, sealt rühmade toetamise põhimõtteid, rahastatuse suurusjärke ja nõudeid uute projektide tegemiseks ning aruandluseks.

Tulised vestlusringid leidsid aset liikmete aktiivsusarvestuse ümber ja vormiriietuse hankimise ja jagamise üle. Tutvuti selle aasta projektidega, milleks on suurlaager SPEKTER, linnas seiklemise projekti RISTMIK hetkeseisuga ning käivituva VIRTUAALMATKAMISE projekti sisuga.