Noored Kotkad ja Kodutütred korraldavad esmakordselt militaarteemalise laagri

Ernake 2017

2.-6. juulini korraldab Jõgeva malev noorkotkastele ja kodutütardele militaarlaagri Nursipalus, millest võtavad osa noored vanuses 14-18 eluaastat ning kes on sooritanud kehalised katsed vajalikule tulemusele.

Militaarteemalise laagri eesmärk on noorkotkaste ja kodutütarde oskuste ja teadmiste arendamine ning noortele riigikaitse tutvustamine läbi teemakohaste tegevuste. Laagris õpitakse välioskusi, meditsiini, laskmist, taktikalist meeskonnatööd ja juhtimist.

Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm avab laagri algatuse tagamaid ning sõnab, et militaarteemalise laagri idee aluse panijad on noored ise, kes on ainest saanud Balti riikide vahelisest laagrist „Baltic Guard“ ning Suurbritannia kadettide riigikaitselaagrist. „Militaarlaager tekkis noorte soovist õppida riigikaitsevaldkonda süvitsi tundma. Seda on väga hea korraldada üleriigilise laagriga, mille käigus saame läbi asjatundlike instruktorite tagada heal tasemele väljaõppe,“ lisab Tamm.

Nelja päeva jooksul tegelevad noored nii juba tuttavate teemadega kui ka tegevuste ja ülesannetega, millega tavapärases noorkotka või kodutütre elus kokku ei puutu. Militaarteemaline laager annab noortele võimaluse saada aimu rutiinist Kaitseväe ajateenistuses või Kaitseliidu õppustel.

Kodutütarde peavanema Ave Proosi sõnul pakub militaarlaager kaasahaaravat tegevust just nendele tüdrukutele, kes soovivad saada militaarse suunitlusega väljaõpet, mis paneks füüsilised ja vaimsed võimed tavapärasest enam proovile. „Märgatavalt on suurenenud kodutütarde huvi ajateenistusse astumise või Kaitseliidu ning Naiskodukaitsega liitumise vastu. Oleme neile aastaid andnud baasteadmisi ning seekordses laagris on võimalus seni õpitut kogenud instruktorite juhendamisel rakendada ning huvi riigikaitse vastu veelgi süvendada“.
 
Laagris tehakse kõike välitingimustes. Ööbitakse jaotelkides, süüakse katelokkidest, õpitakse maskeerimist, taktikalist liikumist, sidepidamist ja luureinfo kogumist, lastakse automaatrelva ning süvendatakse teadmisi meditsiinis. Kõikide noorte vanemad on laagritegevustega eelnevalt tutvunud ning on andnud kirjaliku loa oma lapsel tegevuses osaleda.