Kodutütred ja Noored Kotkad korraldavad vabariikliku militaarlaagri

Militaarlaager 2019. aastal

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde militaarlaager toimub 20.-23. aprillil Võrumaal. Laagri peamine eesmärk on noorkotkaste ja kodutütarde oskuste ja teadmiste arendamine ning noortele riigikaitse tutvustamine läbi teemakohaste tegevuste.

Laagris saab osaleda 75 noorkotkast ja kodutütart vanuses 14-18 aastat. Laagris harjutatakse taktikalist laskmist, meeskonnatöö-oskuste arendamist, airsoft’i, sideõpet (sh inglisekeelsed raadioprotseduurid), meeskonna juhtimist, ööbimist välitingimustes ning testitakse noorte kehalist ja vaimset vastupidavust.

Laagris osalejate hulgast valitakse välja 30 noorkotkast ja kodutütart, kes saavad osaleda rahvusvahelises (Eesti, Läti, Leedu, Inglismaa, Poola) militaar-sportlikus laagris “Baltic Guards 2020” ning 5 kodutütart ja 5 noorkotkast, kes sõidavad suvel rahvusvahelisse militaar-sportlikku laagrisse Inglismaale.

Militaarteemalise laagri ideele aluse panijad on noored ise, kes on ainest saanud juba nimetatud rahvusvahelistest laagritest, millest Eesti noored viimastel aastatel osa on võtnud. Riigikaitse valdkonna organisatsioonina tõstavad Noored Kotkad ja Kodutütred laiemalt kodanikuteadlikkust selles suunas, et iga eneseteadlik kodanik leiaks endas soovi panustada riigikaitsesse talle sobival moel.

Laagri korraldajad on Noorte Kotkaste peavanem ja Kodutütarde peavanem ning läbiviijad Noorte Kotkaste Jõgeva malev ja Kaitseliidu Jõgeva malev.

Lisainfot registreerimise kohta saab oma noortejuhilt või -instruktorilt. Maleva registreerimistähtaeg on 1. aprill 2020!