Eesti peagaid ja Kodutütarde peavanem külas Lakewoodis (USA)

Augustis viibisid Ameerika-Eesti Heatahtliku Seltsi kutsel ja korraldusel USA-s noortemagister Angelika Naris ja gdr.Tiia Lillemaa, kus mõlemad viibisid esmakordselt. Lillemaa ja Naris saabusid kohale Kanadast, kus nad osalesid Kotkajärvel toimunud suurlaagris.
Naris ja Lillemaa külastasid esmaspäeval, 25. augustil gdr. Enda-Mai Hollandi saatel Eesti Arhiivi USA-s, tutvudes sealasuva materjaliga. Kauaegne ERKÜ esimees Juhan Simonson selgitas külalistele organiseeritud USA eestlaskonna tegevust ja saavutusi ja praost Thomas Vaga äraolekul selgitas Ferdinand Rikka Lakewoodi Pühavaimu kiriku ehitamist ning koguduse tegevust. Sooritati kiirmatk Järvemetsa laagrisse.
Õhtul toimus Lakewoodi Eesti Majas Narise ja Lillemaa esinemine, mille raames selgitati kuulajaskonnale Eesti Gaidide Liidu ja Kodutütarde struktuuri ja tegevust. Kodutütreid koos juhtidega on 3700, seega on see suurim noorteorganisatsioon Eestis. Nii Kodutütarde kui Noorte Kotkaste organisatsioonidel on igas Kaitseliidu Malevas (maakonnas) palgaline noorsootöö instruktor. Ka peavanemad on palgalised; nende töökohad asuvad Kaitseliidu Peastaabis. Angelika Naris selgitas, et läinud aastal oli Kodutütarde organisatsioonil oli 700 üleriiklikku ja maakondlikku üritust! Gaide on 700 ringis. Gaidide ainuke palgaline ametnik – büroo juhataja – asub Tartus. Peagaid töötab vabatahtlikul alusel. Nii Lillemaa kui Naris on elukutselt õpetajad.
Järgneval kolmel päeval külastati New Yorgi Eesti Maja, Vaba Eesti Sõna toimetust ja Sirje Uriko ning Priit Parmingu saatel New Yorgi vaatamisväärsusi.
Kuna Eesti Skautide Ühendusse kuulub 1300 liiget ja Noorte Kotkaste organisatsiooni 3,400, siis tõuseb skautlike noorte arv tänapäeval üle 9000. Skautide büroo asub Tallinnas ja seal töötavad kaks palgalist. Peaskaut töötab vabatahtlikuse alusel. Ka Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamme ja peaskaudi skm. Siimon Haameri reisi Kanadasse tasus EAB.
Ettekannet oli tulnud kuulama ligi 40 ühingu liiget. Kohapeal toimus ajalooline sündmus. Lakewoodlane dr. Helgi Sillard kuulus 1930-tel aastatel Viljandi kodutütarde perre. Dr. Sillard kinkis kodutütarde peavanemale Angelika Narisele kaks pilti – millised EAB-si juhatus oli nägusatesse raamidesse asetanud – võetud 1934. aastal Viljandis president Pätsi külaskäigu puhul. Esimesel pildil 13-aastane kodutütar Sillard annab president Pätsile lilli. Teisel pildil avab ta karbi shokolaadi, mida president tänutäheks oli talle saatnud.
Lillemaa ja Narise reisi peakorraldajaiks olid EAB-si esimees Priit Parming ja laekur Endel Pool.
Eesti Ameerika Heatahtlik Selts

Link http://www.vabaeestisona.com/beta/index.php?option=com_content&task=view&id=889

Lehekülge viimati muudetud: 8. veebr. 2014 kell 08:42