Matkaja

Erikatse on sooritatud, kui kodutütar:

  • oskab orienteeruda ja tunneb kaarti,
  • oskab matkakotti kokku panna,
  • oskab lõket teha (ohutus, puhtus),
  • on osalenud vähemalt kolmel ringkonna ja kahel väljaspool ringkonda toimunud matkal/matkamängul,
  • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt).
Lehekülge viimati muudetud: 13. sept. 2018 kell 13:45