Loomatark

Erikatse on sooritatud, kui kodutütar:

  • tunneb Eestis elavaid loomi ja nende elupaiku,
  • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt),
  • oskab hoolitseda lemmiklooma eest.
Lehekülge viimati muudetud: 13. sept. 2018 kell 13:46