Linnutark

Erikatse on sooritatud, kui kodutütar:

  • teab ja tunneb ära Eesti linde laulu ja välimuse järgi,
  • on õpetanud noorematele oma teadmisi (töötuba, maktapunkt jmt),
  • teab lindude erinevaid elupaiku (kaitsealad).
Lehekülge viimati muudetud: 13. sept. 2018 kell 13:46