Liikmed

Kodutütarde organisatsiooni kuuluvad liikmena 7-kuni 18-aastased Eesti naissoost kodanikud ning organisatsiooni täiskasvanud juhid. Oskuste ja teadmiste järgi jagunevad kodutütred kuude järku, millest madalaim on VI ja kõrgeim I järk. Juhtimises vilunud I järgu kodutütrel on õigus noortemagistritöö kaitsmisega saada noortemagistriks.

Kodutütarde täiskasvanud juhid loetakse Kodutütarde organisatsiooni liikmeteks.

Lisaks on Kodutütarde organisatsioonis au- ning toetajaliikmed. Organisatsiooni auliikmeks võib tema nõusolekul valida Eesti või välisriigi kodaniku, kellel on Kodutütarde organisatsiooni ees silmapaistvaid teeneid. Auliikme valib vanematekogu keskjuhatuse ettepanekul. Auliige võib nõuandva häälega osaleda Kodutütarde koosolekutel ja ettevõtmistel.
Kodutütarde ringkonna toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab kodutütarde eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa kodutütarde eesmärkide saavutamisele.

Lehekülge viimati muudetud: 30. aug. 2018 kell 14:50