Kõik teed viisid Lammasmäele!

Foto: Kodutütred

26.-28. augustini panid ligi 100 kodutütart, noorkotkast ja noortejuhti suvele vahva punkti põnevate arutelude, meeskonnamängude ja ühise koosviibimisega. Seiklusterohke suve võttis kokku Noorte Kotkaste ja Kodutütarde suvekool Lammasmäe puhkekeskuses!

Suvekool algas tutvumismänguga, kuna noori oli kokku tulnud igast Eestimaa nurgast. Seejärel pandi omavaheline meeskonnatöö tublisti proovile – algas teadusjaht, kus noored said end tunda kui saate „Rakett 69“ osalised. Kuidas ehitada äratuskell akutrelli, poti ja nööriga? Või milline on see õigesti volditud paberist alus, mis koos kruusaga vette pannes põhja ei vajuks? Kõige rohkem hasarti tekitas teadusjahi viimane ülesanne. Ehitada tuli kahur ette antud puitkonstruktsioonist, voolikujupist, kuhu külge oli kinnitatud auguga veinikork ja jalgrattapumbast. Seejärel tuli plastmasspudel lennutada võimalikult kaugele. 10 minuti jooksul oli võistkondadel võimalik oma tulemust parandada ja strateegia abil oma pudel teistest kaugemale lennutada.

Teine päev algas arutelugruppidega. Kokku oli teemasid 10 ning iga teema juures oli aega 30 minutit. Kasutati maailmakohvikumeetodit, kus esimese arutelupunkti juures jäi kõige esimesest seltskonnast üks noor „kohvikut pidama“. Poole tunni täitudes grupp vahetus ja kohvikupidaja ootas järgmist seltskonda, et neile oma teemat tutvustada. Kõik teemad olid seotud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsiooniga. Noortel oli võimalus muredes, rõõmudes ja uutes ettepanekutes kaasa rääkida. Eesmärgiga arendada meie organisatsioone. Päeva lõpus toimus suur diskussioon, kus kohvikupidajad oma teema teistele ette kandsid ja ülejäänud laagrirahvas oma seisukohad välja tuua said. Paneeli modereeris koolitaja Margus-Tarmo Pihlakas.

Millistel teemadel arutleti?

  1. Järgukatsete ühisosa koolis õpetatavad – kas ja kui palju kattuvad? Kas dubleerivad üksteist liigselt?
  2. Liftikõne potentsiaalsele noortejuhile
  3. Individuaalne varustus – milliste kriteeriumite alusel seda väljastada?
  4. Organisatsioonist lahkuva noore üleminekutseremoonia – kas ja millise meene sooviksid noored endaga kaasa saada?
  5. Mis toetaks noore üleminekut Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse?
  6. Rühmasümboolika – kui paljud sooviksid oma rühmadele eraldiseisvaid tunnuseid?
  7. Meie enda suunamudijad – kuidas leida Youtube’i nägu ja millist sisu üldse toota?
  8. Muukeelsete noorte kaasamine – kuidas mõnda teist keelt emakeelena kõnelevat noort meie seltsis end mugavalt tundma panna?
  9. Kodutütre ja noorkotka kõrghetked – kõige ägedam kogemus noorkotka- või kodutütrekarjääris?
  10. Fantaasianurk – mis iganes mõttesse tuleb.

Teise päeva jooksul jõudsid noored lisaks aruteludele pidada võrkpalliturniiri ja panna oma ronimisoskuse proovile seikluspargis. Päeva lõpetas meeleolukas disko, mille teemaks oli džungel. Tantsurahva hulgas võis näha hõimlasi, ükssarvikuid, tiigreid, karusid ja palju põnevaid liike, kes end džunglis koduselt tundsid.

Suvekooli viimane päev möödus välkaruteluga Spekter suurlaagri teemal. Noored said kaasa rääkida, milline võiks 2020. aastal toimuva suurlaagri teise osa üks päevadest välja näha. Suvekoolile pani punkti lustakas tuletõrjeolümpia. Veemängud sooja suveilmaga olid ideaalseks lõpuks kolmepäevasele mõttetööle.

Suvekooli on korraldatud kolm korda üle aastase vahega. Kaitseliidu noorteorganisatsioonidena tegutsedes on oluline, et nendes asjades saaksid kaasa rääkida põhitegelased – meie enda noored.