Kogunes nooruslik keskkogu

Kaitseliidu noorteorganisatsioonide – Kodutütred ja Noored Kotkad – keskkogud kogunesid Roostal. Üritus on alati aasta tähtsündmus, sest selle juurde on palutud ka noorteinstruktorid üle Eesti ning nädalavahetusse mahub ka organisatsiooniõpe.

Kahe keskkogu liikmeid oli tulnud tervitama brigaadikindral Meelis Kiili, kes rääkis tänastest pingutustest kogu Kaitseliidu ees seisvate ülesannete võtmes. Kindral tuletas meelde tegevuste loogikas „mõeldud-tehtud“ printsiibi olulisust, meie Põhiseaduses fikseeritud väärtuste olulisust, tähtsustas noortejuhtide tehtavat pingutust ning kutsus ka tegevliikmeid suurõppusele Siil, sest iga okas loeb.

Isamaalisust lisas veelgi Margus Tsahkna kohaletulek, sest tema on oma ministriajal suutnud käivitada isamaalise hariduse programmi, mille viljadest loodetakse väga palju – uute rühmade teket, olemasolevate juhtide toetamist koolitusega ning edasiminekuid tagamise vallas.

Kodutütarde keskkogu vaagis tunnustuste saajaid, Noorte Kotkaste keskkogu võttis luubi alla oma sisehindamisprotsessi ning vaadati koos tulevikku. Selline kahepäevane koosolek tekitab sünergiat, mis aitab kaasa allüksuste omavahelisele koostööle.