Kodutütred saavad tulevikus sõpru juurde

Kaitseminister Margus Tsahkna ja Kaitseliidu ülem brigaadikindral  Meelis Kiili allkirjastasid täna programmi, mis annab riigipoolsed suunad ja vahendid laiendamaks noorte isamaalist haridust.
Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul annab isamaaline haridus noortele elus hakkama saamise oskusi ja kasvatab neid ühiskonnaelus aktiivselt osalevateks kodanikeks. Programmil on suur eesmärk – tulevikus peab olema tuhandetel Eestis elavatel lastel tasuta võimalus osaleda Kaitseliidu noorteorganisatsioonide suvelaagrites ning Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmade tegevuses.

„Sel aastal korraldatakse Kaitseliidu malevate suvelaagrid laiendatult, eesmärgiga kaasata enam kui 300 uut noort ja nendega tegelevaid noortejuhte. 2018. aastal organiseeritakse suvelaager juba tuhandele noorele, kuhu oodatakse 300 kodutütre ja noorkotka kõrvale veel 700 eakaaslast,“ rääkis kaitseminister Margus Tsahkna.

Noorte isamaalise hariduse programmiga soovitakse Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevusvälja laiendada ja anda võimalus senisest rohkematele põhikooliealistele lastele osaleda kodanikukasvatuse suunitlusega huvitegevuses. Selleks suurendatakse Kaitseliidu noorteorganisatsioonide eelarvet alates 2018. aastast 500 000 euro võrra.

Kaitseliidu ülem  brigaadikindral Meelis Kiili sõnas, et noorte isamaalise hariduse programm  on osa laiapindse riigikaitse tervikust. „See on oluline riigi jätkusuutlikkuse tagaja, millega vaatame tulevikku. Igaüks meist peab panustama noorte kodanikuks kasvamisel ja kasvatamisel,“ nentis Kiili.

Kaitseminister lisas, et programm on hea võimalus noortele, kes soovib laiendada silmaringi või saada uusi sõpru, samuti noortejuhile, kel on huvi panustada laiapindsesse riigikaitsesse.

Kaitseministeerium ja Kaitseliit kutsuvad lisaks põhikoolidele programmis osalema ka teisi asutusi ja ettevõtteid, kes soovivad leida oma töötajate lastele seikluslikku ja kehalist aktiivsust pakkuvat huvitegevust ning kasvatada oma lastest aktiivsed ja elurõõmsad kodanikud.