Kodutütred ja Noored Kotkad korraldasid suurima suurlaagri

Kodutütred ja Noored Kotkad korraldasid 9.-13. juulini Lammasmäel, Lääne-Virumaal suurlaagri „Spekter“, kuhu tuli kokku ligi 1000 noort. 

Kodutütarde peavanema Ave Proosi sõnul oli seekordne laager erakordne osalejate suure arvu poolest ning seetõttu, et kaasati senisest rohkem organisatsiooni mitte kuuluvaid noori. „Üle tuhande osalejaga laager oli meie jaoks uus ja suur väljakutse, mille nimel on korraldusmeeskond palju tööd teinud,“ lisas ta.

Suurlaagris osalesid reeglipäraselt kõikide Noorte Kotkaste malevate ja Kodutütarde ringkondade esindused.  Lisaks olid seekord laagris ka  külalisesindused Poolast ja  Leedust ning keelekümblust saavad vene kodukeelega noored.

Suurlaagris omandati erinevaid oskusi ja teadmisi Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonist ning nende seotust riigikaitsega laiemalt. Noored said osaleda nii õppetegevuses, loodusmatkal ja ekskursioonil kui ka panna proovile oma meeskonnatöö oskused.

„Soovime noorteorganisatsioonide tegevusi avardada ning taolise laagri korraldamine on selleks suurepärane võimalus. Lisaks noortele kaasasime laagrisse senisest enam ka täiskasvanud juhendajaid, kes ei ole varem meie tegevustes osalenud ning kelle hulgast saame loodetavasti täiendust noortejuhtide ridadesse,“ ütles Ave Proos.

Laager toimus tänu  Kaitseministeeriumi noorte isamaalise hariduse programmile.