Kodutütred kuulutasid esmakordselt välja Aasta Pärli tiitlid

Aasta Pärl 2018 auhinnad

Laupäevasel Kodutütarde aastapäeva pidulikul aktusel anti esmakordselt organisatsiooni ajaloos vabariiklikul tasandil välja Aasta Pärli auhinnad. Tiitlitega tunnustati iga ringkonna kõige tublimat noortejuhti või tegusamat rühma, silmapaistvat tegu või suurimat toetajat.

Aasta Pärl 2018 laureaadid on:

 1. Valgamaa ringkond – Kuperjanovlaste rada

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud 100-kilomeetrine retk jättis enda omanäolisusega osalejatesse jälje kui millestki kordumatust, kuid mida on soov üha uuesti ja uuesti kogeda.

 1. Lääne ringkond – Heli Esko

Heli pälvis tunnustuse märkimisväärse panustamisega Kodutütarde organisatsiooni. Ta on koostanud esimese kodutütarde järgukatseteraamatu ja kirjutanud noortemagistritöö “Aktiivõpe kodutütarde järgukatsete õppimisel”.

 1. Järva ringkond – Kodutütarde vaateaken

Detsembris avati Väätsa rahvamaja vaateakende väljanäitus. Ühe vaateakna kujundasid Väätsa rühma kodutütred rühmavanema Triinu Kopelmäe eestvedamisel. Kodutütarde vaateaken sai palju kajastust nii organisatsiooni sees kui ka väljas.

 1. Viru ringkond – Leili Aleksejev

Leili on juba 17 aastat olnud Põlula Piigade rühmavanem. Oma aktiivsuse ja panustamisega on ta ringkonnas loonud kindlustunde, et just tema peale võib alati kindel olla.

 1. Põlva ringkond – Räpina vald

Põlva ringkonna tänu läheb Räpina vallale, tänu kellele on ringkonnale avanenud mitmed uksed ja loodud võimalustest on osa saanud üle 100 kodutütre ja noorkotka.

 1. Saarema ringkond – Lümanda rühm

Lümanda rühm on tegutsenud juba aastast 2012. Rühmavanem Tiina Niit suudab hoida kõik rühma liikmed aktiivsetena ning üheskoos osaletakse pea kõikidel üritustel. Kodutütarde ajalugu on nende jaoks olulisel kohal ning seega on nad oma rühma kroonika koostamisel väga järjepidevad.

 1. Tartu ringkond – Osalemine Isamaalise hariduse programmis

Isamaaline hariduse programm on avanud rühmadele võimalused rikastada väljaõpet ning suurendada teadmiste ja oskuste omandamise võimalust. Ühtlasi on see toonud rühmad üksteisele lähemale ja arendanud nende koostööd.

 1. Harju ringkond – Ringkonna meediatöö edendamine

Ringkonna aktiivse meediatöö taga seisavad kodutütar Eliise Riimand ja endine noorkotkas Mattias Idavain. Nad on suureks abiks nii ringkonna kui ka organisatsiooni tegemiste jäädvustamisel.

 1. Jõgeva ringkond – Vaike Niklus

Vaike on Jõgeva ringkonna hinnatuim noortejuht. Oma kindlakäelisuse ja täpsusega juhib ta Kamari kodutütarde ja noorkotkaste rühma ning annab suurepärase panuse Jõgeva ringkonna toimimisse. Ta on kõigi jaoks alati olemas.

 1. Võrumaa ringkond – Osalemine Isamaalise hariduse programmis

Võrumaa ringkond on Isamaalise hariduse programmi võimalusi nautinud täiel rinnal. Möödunud aastal saadi toetust üle 25 000 euro ja seega tõusis nende eelarve lausa kahekordseks. Ühtlasi loodi Võrumaale Puiga rühm, kellele alustava rühmana programmist raha taotleti.

 1. Pärnumaa ringkond – Aasta ema valimine

Aasta ema valimist korraldab Pärnumaa Kodutütarde ringkond maakonnas juba 6. korda. Nad teevad suure rõõmuga asju, mis muudavad kellegi elu või tegemisi paremaks või rõõmsamaks. Iga kord kingitakse tiitli saajale heegeldatud tekk, milles on tunda Pärnumaa tublide kodutütarde ja noortejuhtide headust ja soojust.

 1. Rapla ringkond – Märjamaa rühm

Tegemist on Rapla ringkonna kõige suurema rühmaga. Seda juhivad hakkajat naiskodukaitsjad Nele Pernist ja Kaire Arnover. Olgugi et rühm on suur, ei tunne ükski rühmaliige end kõrvalejäetuna.

 1. Tallinna ringkond – Spordisari

Noorte kehalise aktiivsuse kasvatamine ja ringkonna ühtsustunde loomine oli selle eestvedamise kaks peamist märksõna. Kokku osales selles ettevõtmises 167 noort ja 9 noortejuhti.

 1. Sakala ringkond – Paistu rühm

Paistu rühm on täis hakkajaid noori. Laste aktiivse osaluse eest hoolitseb rühmavanem Anne Sepik. Rühma tugevuseks on selle olemuselt erinevad noored, kuid kellel on ühine siht ja kes meeskonnana tegutsedes peavad lugu Kodutütarde põhiväärtustest.

 1. Alutaguse ringkond – Miralda Niinemets

Miralda on sündinud 1920. aastal ja ta on endine Vaivara rühma kodutütar. Organisatsiooniliikmena oli ta väga aktiivne: laulis, tantsis, näitles ja tegeles spordiga. Hetkel elab ta Torontos eestlaste Eesti Kodus. Kodumaa on tal endiselt südames ning meenutades oma noorust ja helgeid mälestusi toetas ta Sinimäe rühma üle 3000-eurose annetusega.

Klaasikunstnik Viivi-Ann Keerdo käsitööna loodud klaaspärl sümboliseerib iga pärli erakordsust. Auhinna Aasta Pärl väljaandmisest saab loodetavasti ilus traditsioon, millega silmapaistvaid noortejuhte, toetajaid, rühmi või ettevõtmisi tunnustada.

Palju õnne kõikidele laureaatidele!