Kodutütarde vanematekogu kogunes viimast korda

Laupäeval 27. aprillil kogunes Tallinnas Kodutütarde vanematekogu, mis sellise nimetuse ning koosseisuga toimus viimast korda. Uue Kaitseliidu seaduse ning kodukorra valguses, hakkab kodutütardel olema tulevikus keskkogu. Keskkogusse kuuluvad ringkonnavanemad ja igast ringkonnast üks valitud liige lisaks. Vanematekogu kiitis heaks kodutütarde arengukava aastani 2020, põhikirja projekti  ning meie vormi kirjelduse. Kaks viimati nimetatud   dokumenti lähevad kinnitamiseks Kaitseliidu keskkogule 25. mail. Esmakordselt saime valida ka meiepoolset esindajat Kaitseliidu keskkogule ja selleks osutus Airika Troost (Tallinna ringkonnavanem), asendusliikmeks Siiri Sitska (Järva ringkonnavanem).