Kodutütarde ja Noorte Kotkaste esindus viibib Ameerika Ühendriikides

Kajakate koolitus 2016. Foto: Noorte Kotkaste fotokogu
Koostöös Ameerika-Eesti Heatahtliku Seltsiga viibivad Kaitseliidu noorteorganisatsioonide esindajad seoses Kajaka salga juhikoolituse programmiga Ameerika Ühendriikides.

Kajaka salga programm toimub ajavahemikul 02.-22.08 USAs. Programmis osaleb neli Eesti skautliku noorteorganisatsiooni juhti Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonidest, Eesti Gaidide Liidust ning Eesti Skautide ühingust. Programmi raames õpitakse erinevaid skautlikke oskusi, allüksuste juhtimisvõtteid ning toimuvad mitmed kohtumised ja esinemised väliseestlastele. Programmi teises pooles osaletakse USA malevate suvelaagri läbiviimises Järvemetsa püsilaagrikohas.

Sel aastal osalevad laagris kolm Kaitseliidu noorteorganisatsioonide liiget. Grupi juhina on kaasas Noorte Kotkaste Võru maleva pealik Romet Pazuhanitš ning kajakatena sõitsid Ameerikasse Tallinna maleva Nõmme rühma noorkotkas Georg-Henry Kolnes ning Tallinna ringkonna Squad rühma kodutütar Grete-Kai Saar.

Tänu USA eestlaskonna pikaajalisele toetusele on Ameerika-Eesti Heatahtlik Selts korraldanud, toetanud või rahastanud üle saja õppereisi või koolituse toimumist. Kaks Kajakate koolitust on siiani toimunud Eestis Kaitseliidu õppekeskuses Alu mõisas, milles on osalenud 41 noortejuhti skautlikest organisatsioonidest.