Kodutütarde 2019. aasta pärlid

Foto: Heigo Zimmer

Kodutütarde pidulikul aastapäeval kuulutati välja “Aasta Pärl” tiitlisaajad. Igal maakonnal oli võimalus esitada nelja erineva kategooria peale üks pärl. Kategooriateks olid: pikaajaline panus, Kodutütarde rühm, silmapaistvaim tegu ja suurim toetaja.

Aasta Pärl 2019 Harju ringkond – MARGIT AMER

Margiti rühm on ringkonnas ainsana tegutsenud aktiivselt juba 20 aastat järjest. Kuigi Kodutütarde organisatsiooniga liitus ta 2001. aastal, käis ta juba varasemalt oma abikaasal noorkotkaste laagrites ja matkadel abis. Ringkonna tegevusse on Margit panustanud ringkonnavanemana ning hetkel on ta Kodutütarde keskjuhatuse liige. Ta on särasilmne, aktiivne ja toetav. Tänu tema pikaajalisele panusele saab ringkond areneda ja muutuda aina tugevamaks.

Aasta Pärl 2019 Valgamaa ringkond – LÕVIKUTSIKATE RÜHM

Lõvikutsikate rühm on oma ringkonnas kõige aktiivsem. Selle liikmed ei oota, et nende rühmavanem neile tegevusi mõtleks, vaid on alati valmis ise ohje haarama. Kõige muu hulgas tegeleb rühm aktiivselt laskespordiga. Lisaks kasutatakse aktiivselt Noorte isamaalise hariduse programmi võimalusi, seega on rühmaliikmetele põnev väljaõpe garanteeritud!

Aasta Pärl 2019 Hiiumaa jaoskond – ANU SAUE

Anu on tublide kodutütarde ja noorkotkaste kasvatamisega tegelenud juba vähemalt 15 aastat. Peale neid pikki aastaid on ta jätkuvalt organisatsiooni jaoks alati olemas ja kaasa rääkimas. Ta on teistele noortejuhtidele eeskujuks oma positiivse ellusuhtumisega. Ikka ja jälle ergutab ta nii noori kui ka täiskasvanuid käia ühiselt mööda organisatsiooni rada ja tunda rohkem rõõmu ühistest hetkedest.

Aasta Pärl 2019 Jõgeva ringkond – PÕLTSAMAA, MUSTVEE JA JÕGEVA VALLA OMAVALITSUSED

Nende kolme asutuse ühistöö on loonud meie organisatsioonile võimaluse veel rohkem areneda ja pakkuda noortele paremaid tegutsemisvõimalusi. Oma tegevusega näitavad nad tunnustust meie senisele tööle, usaldust noortejuhtide ja pakutava töö vastu! Tänu nende tegevusele loodi maakonda kolmanda noorteinstruktori ametikoht ja see võimaldab noortel senisest suuremal määral osaleda Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevuses.

Aasta Pärl 2019 Järva ringkond – LOOVUSLAAGER

Järva ringkonna loovuslaager toimus 2019. aastal esmakordselt ning korraldajateks olid kodutütred ise. Aeg-ajalt anti ringkonnavanemale ülevaade, kui kaugel planeerimisega ollakse, aga see oli ka nii kindluse mõttes, kuna tüdrukud said korraldamisega suurepäraselt hakkama. Tüdrukute sõnul mõistavad nad pärast sellise ürituse organiseerimist palju paremini, mida tähendab noortejuhi töö. Kõlama jäi mõte: “Kui juhendaja midagi kirjutab, siis tuleks sellele ikka vastata. Mitte mõelda, et ah ma praegu ei viitsi süveneda.”

Aasta Pärl 2019 Pärnumaa ringkond – PÄRNU RÜHM

Pärnu rühm on tegutsenud aastast 2013. Tegemist on segarühmaga, kus kodutütreid toimetab kokku 41. Koondused toimuvad iganädalaselt ning nendes osalevad alati vähemalt 80% liikmetest. 2019. aastal tõstis 41 liikmest järku 34 kodutütart. Aktiivselt osaletakse nii ringkonna kui ka vabariikliku tasandi üritustel. Tihtipeale kaasatakse rühmategevusse ka teiste rühmade liikmeid.

Aasta Pärl 2019 Saaremaa ringkond – SUURLAAGER “ÜHES PAADIS”

Möödunud aasta suurlaager on üritus, mis suurendas koostööd kaitseliidu, naiskodukaitse, kodutütarde ja noorkotkaste vahel. Kogu protsess oli pika ettevalmistusega ja omavaheline suhtlus tugevdas meeskonnatööd ja liitis paljusid, kes enne võib olla ei tundnudki üksteist. See on üritus, mis tõi ühte paati inimesed üle Eesti!

Aasta Pärl 2019 Alutaguse ringkond – AVE PAAVO

Ave on oma ringkonnale kui kalju, kelle toele ja abile noortejuhid alati kindlad saavad olla. Hea huumor, ideede genereerimine ja järjepidev noortetöö on võtmesõnad, miks teda ringkonnas niivõrd palju austatakse. Lisaks ei ole tema jaoks probleem kogu seltskond oma koduõuele laagrit pidama lasta!

Aasta Pärl 2019 Sakala ringkond – TARTU MAARJA KIRIKULE ANNETUSTE KOGUMINE

See on ettevõtmine, mis oli noortele väga õpetlik ja andis neile eluks olulise kogemuse. Möödunud sügisel ulatasid selle ringkonna tüdrukud oma abikäe ettevõtmisele, millega neil otsene side puudus. Ometi mõistsid nad, kui oluline on teha head. Olgugi et annetuste kogumine nõudis parajalt julgust, lükkasid noored selja sirgu ja tegutsesid ühise eesmärgi nimel.

Aasta Pärl 2019 Tallinna ringkond – SQUAD RÜHM

See on rühm, kus noored saavad ühtse sõpruskonnana koos käia, ennast arendada ja seeläbi tulevikus ühiskonnale oma panuse tagasi anda. Nad on tihti esindatud liputoimkondades, käivad organisatsiooni tegevust lasteaedades ja koolides tutvustamas ning vanemad liikmed võtavad aktiivselt osa Kaitseliidu ja Naiskodukaitse väljaõppeüritustest, et tulevikus üleminek sujuvam oleks. Squad rühma kodutütred saavad edukalt hakkama ringkonna õppepäeva korraldamisega ja on vabariiklikelt üritustelt noppinud märkimisväärseid tulemusi.

Aasta Pärl 2019 Rapla ringkond – RITA MEREKIVI

Rita on seisnud oma rühma eesotsas aastast 1996. Ta tuli ja jäi. Ta on kogu oma elu õppinud ja jaganud oskusi ka teistele. Teda peetakse suurepäraseks koolitajaks ja juhendajaks ning lisaks kodutütarde motiveerimisele ja innustamisele panustab ta aktiivselt ka Naiskodukaitse tegevustesse.

Aasta Pärl 2019 Tartu ringkond – NEG RÜHM

NEG rühmas on tüdrukud, kes peavad oma isiklikku arengut organisatsiooni tasandil väga oluliseks. Sealt kasvavad välja sihikindlad orienteerujad, luurajad, meedikud ja sidepidajad. Rühma eestvedajad loovad tüdrukutele võimalused saada organisatsioonist rohkem, kui nende kodurühm võimaldaks. Lisaks on nii mõnestki selle rühma tüdrukust saanud noorematele õppepunktide läbiviija.

Aasta Pärl 2019 Viru ringkond – RAKVERE KULTUURIKESKUS

Rakvere Kultuurikeskus on aidanud ringkonna tüdrukutel linnarahva seas silma paista. Tüdrukuid on kaasatud mitmetesse huvitavatesse üritustesse ja tänu sellele on tüdrukutel olnud võimalus kohtuda väga põnevate inimestega ja koguda oma pagasisse vahvaid kogemusi. Selle asutusega tehakse tihedat koostööd juba mitu aastat.

Aasta Pärl 2019 Põlva ringkond – LAHEDA RÜHM

Juba üle 10 aasta on Laheda rühm silma paistnud suure liikmeskonna ja aktiivsusega. Pidevalt on mõne uue noore liikmeks astumise avaldus ootamas. Koos käiakse järjepidevalt, kirjutatakse põnevaid Noorte isamaalise hariduse programmi projekte ja tehakse tihedat koostööd teiste rühmadega. Vanemad liikmed on rühmavanemale suureks abiks nooremate õpetamisel ning nii mõnedki selle rühma noored teevad tänaseks noortejuhi tööd või on liikunud edasi Kaitseliidu ridadesse.

Aasta Pärl 2019 Võrumaa ringkond – VÕRUMAA ARENDUSKESKUS

Võrumaa Arenduskeskus lõi ringkonna noortele suurepärased eeldused kriisiolukorras hakkamasaamiseks, pannes õla alla ohutusalase laagri korraldamisele. Koostööparterite leidmise eest hoolitses asutus ise ning laagris osales kokku 170 kodutütart ja noorkotkast. Võib öelda, et laagri ajastus oli täpselt õige, kuna kui paar nädalat hiljem Lõuna- Eestit tabanud torm viis elektri mitmeks päevaks ning kriisiolukorras käitumine ja hakkama saamine oli päevakorras igas peres.

Aasta Pärl 2019 Lääne ringkond – KAIDI SITS

Kaidi on oma tööd teinud juba 19 aastat, mil ta on suutnud koondada enda ümber suurepärase ja ühtse meeskonna rühmavanematest ja -pealikest. Noortejuhtidest on saanud ühes rütmis hingav meeskond. Ta on andnud ringkonda märkimisväärse panuse ja olnud nii mõnegi traditsiooni algatajaks. Kaidi ei karda anda noortele juhihakatistele vastutust ja annab neile võimaluse ürituste organiseerimisel kaasa lüüa. Ta märkab, tunnustab ja julgustab igat liiget. Oma analüüsivõime ja ideedega on ta märkimisväärselt panustanud ka organisatsiooni üldiselt. Ta on kõik need aastad teinud oma tööd südamega, tundnud sellest rõõmu ja pannud seda tunnet tundma ka inimesed enda ümber!

 

Palju õnne kõikidele pärlitele!