Keskkogu andis aastale hoo sisse

11.-12. jaanuaril kogunes Tartus Kodutütarde Keskkogu. Kahe päeva sisse mahtus palju arutelusid mitmetel teemadel. Esimene päev kulus sellele, et kuulata ära kõikide ringkondade aasta kokkuvõtted. Iga ringkonna vanem rääkis oma ringkonna suurimatest saavutustest  aga ka arengukohtadest. Lisaks tegevusaruandele esitati ka oma emotsioon seoses aastaga 2013, anti ülevaade oma panusest ringkonna arengusse. Peavanem tegi kokkuvõtte aastatest 2008-2013. Tingis sellise ajaloolise vaate tõik, et aastast 2014 hakkas kehtima Kodutütarde uus arengukava ning see oli väga sobilik koht tegemaks kokkuvõtet eelmise arengukava kulgemisest. Oldi ühel nõul, et visioon aastaks 2013 sai täidetud.

Teisel päeval olid arutelu alla paljud organisatsiooni puudutavad küsimused: uue keskjuhatuse valimine, teeneteristide annetamised, mittekodanike kaasamine organisatsiooniga jmt. Päev lõppes vaatega tulevikku. Pikemalt peatuti aastal 2014, kuid üldülevaade tehti ka 2014-2020 aastatele. Kokkusaamise lõpetuseks sai iga osaleja tõmmata endale nö aasta mõttetera. Kogu organisatsioonile tuli uue aasta mõtteks: Naer on terviseks:)