Tegevus

Siit võib leida erinevaid kasulikke materjale vabatahtlikule noortejuhile ettevõtmiste ja koonduste ettevalmistamiseks.

Kodutütarde tegevuse eesmärkide ja põhisuundadega saad tutvuda meie dokumentides. Põhikirjast leiad meie organisatsiooni sisu, stuktuuri ja väljaõppe sätted.  Sisekord annab ülevaate meie tegevuse sisust ja ülesehitusest. Tulevikunägemusi saad lugeda meie arengukavast.

Kodutütarde väljaõpe on jaotatud järgu- ja erikatseteks, mille sisu ja raskusaste muutub vastavalt vanusele. Erikatsed annavad võimaluse ennast süvitsi  mõnes valdkonnas arendada. 

Lisaks saad tutvuda selle aasta vabariiklike üritustega tegevusplaanis ja sümboolikaga.

Lehekülge viimati muudetud: 19. nov. 2018 kell 13:15