Kaitseliidu noored kummutavad oma loos nende kohta käivaid arusaamu

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Loovusfestival 2019. Foto: Kodutütred

Tänasel koolivaheaja esimesel päeval avaldasid Kodutütred ja Noored Kotkad oma loo, mis sündis Loovusfestivalil koostöös bändiga Hanf Kung.

Lugu kirjutati Loovusfestivali raames, mida Kaitseliidu noorteorganisatsioonid korraldasid esmakordselt 12.-14. aprillil. Iga noor sai omale valida meelepärase töötoa, kus üheskoos grupiga läbi loomeprotsessi tulemini jõuti. Üks töötuba oli seotud muusika ja luulega, kus 14 noort koos Hanf Kungi liikmetega 10 tunniga loo valmis kirjutasid. Juba järgmise päeva hommikuks oli loole olemas ka muusikavideo, mille filmis ja monteeris endine Harju maleva noorkotkas Mattias Idavain.

„Läbi Loovusfestivali soovisime edendada piirideta mõtlemist ning julgustada noori leidmaks loovaid lahendusi keerukatele väljakutsetele. Ja nad said sellega uskumatult hästi hakkama,” sõnas Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm.

Noored on võimekamad, kui arvata oskame ja oma suurte sõnadega suudavad nii mõnegi inimese mõtlema panna. 2-minutilises loos lükkavad nad ümber arusaamu, mis kodutütarde ja noorkotkastega kaasas käivad ning väljendavad oma muret looduse pärast, mida noored suure austusega kohtlevad.

Muusikapala teise poole meloodia oli Harju maleva aktiivne noorkotkas Eerik Ehrpais kirjutanud varasemalt sahtlisse. Loovusfestivalil oli tal suurepärane võimalus koos grupiliikmete ja asjatundjatega sellele sõnad luua.

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

KUULA LUGU SIIT: youtu.be/ucI4MNDoCnk