Kaitseliidu noored ammutavad laagris meediaalaseid teadmisi

Harju koduütar Eliise Riimand jäädvustamas võislusmatka Ernake 2017. Foto: Reelika Riimand

Täna, 8. märtsil kogunevad kodutütred ja noorkotkad üle Eesti kolmepäevasesse meedialaagrisse.

8.-10. märtsini toimuv laager korraldati eesmärgiga kaasata noori oma üksuse meediategevusse ning anda juhised, kuidas kajastada tegevust sotsiaalmeedias, mõista organisatsioone ka kui brändi, õpetada algteadmisi foto- ja videograafiast ning uudise kirjutamisest.

Laagri põhisuund on sotsiaalmeedia. Tutvustatakse selle põhitõdesid ning seda, milline peaks olema seal kasutatav visuaalne ja tekstiline materjal. Kahe noorteorganisatsiooni peale on kokku üle 8000 liikme ning ettevõtmisi, üritusi ja põnevaid nüansse, mida publikuni tuua, on nii palju erinevaid. Seega on enamik malevaid ja ringkondi loonud oma sotsiaalmeediakontod, et seda kõike rahvale edasi anda. Selle haldamiseks on aga vaja inimesi ning noored just need, kes oma teadmiste ja oskustega abiks saavad olla.

„Noorte kaasamine ja ühtlasi nende arvamuse kuulamine on organisatsioonide arenguks äärmiselt oluline. 15-aastane ja vanem noor on juba täiesti küps, et oma ringkonnas või malevas instruktoreid ja noortejuhte meediavaldkonna tegevustes toetada,“ sõnas laagri korraldaja Iiris Prosa.

Meedialaager toimub Kodutütarde ajaloos teist korda. 2015. aastal toimunud laagris andsid noored välja Kaitse Kodu erinumbri.