Keskjuhatus

Kodutütarde keskjuhatuse moodustavad Kodutütarde peavanem, tema abi ja neli valitavat liiget, kelle valib noortejuhtide hulgast kolmeks aastaks Kodutütarde keskkogu.

Keskjuhatus :

1) korraldab Kodutütarde tegevust;

2) täidab Kodutütarde keskkogu otsuseid;

3) arutab Kodutütarde üldtegevust puudutavaid küsimusi ja kujundab nende kohta seisukoha;

4) kehtestab Kodutütarde tegevuse korraldamiseks vajalikud korrad;

5) töötab välja Kodutütarde tegevussuunad ja arengukava;

6) töötab välja Kodutütarde sisekorra ja esitab selle peavanemale;

7) hindab koostöölepingute projekte ja planeerib koostööd teiste noorsootööd korraldavate isikutega;

8) koostab Kodutütarde aastaaruande ja esitab selle Kodutütarde keskkogule;

9) korraldab Kodutütarde keskkogu tööd;

10) kiidab heaks Kodutütarde eelarve projekti ja esitab selle Kaitseliidu keskkogule;

11) kehtestab Kodutütarde tegevuskava igaks aastaks.

 

Hetkel kuuluvad meie keskjuhatusse

Ave Proos – Kodutütarde peavanem
Siiri Sitska – Kodutütarde peavanema abi
Margit Amer – Kodutütarde Harju ringkonna rühmavanem
Heli Esko – Kodutütarde Võrumaa ringkonna rühmavanem
Leina Kreek – Kodutütarde Jõgeva ringkonna vanem
Ülle Närska – Kodutütarde Tartu ringkonna rühmavanem

Lehekülge viimati muudetud: 16. apr. 2019 kell 19:12