Juhtimine

Organisatsiooni juhib Kodutütarde peavanem, kelle nimetab ametisse Kaitseliidu ülem. Alates 1. juulist 2018 on Kodutütarde peavanem Ave Proos. Kodutütarde ringkonnad on olemas iga Kaitseliidu maleva juures, s.o. igas Eesti maakonnas. Ringkonna moodustavad Kaitseliidu ühe maleva juures tegutsevad kodutütarde jaoskonnad ja rühmad. Kodutütarde ringkonna tööd juhib ringkonnavanem koostöös Kaitseliidu maleva noorteinstruktoritega. Ka igal jaoskonnal, rühmal ja salgal on oma juht.

Vähemalt kaks korda aastas tuleb kokku keskkogu, kuhu kuuluvad peavanem, tema abid, ringkonnavanemad ning igast ringkonnast valitud liige. Tulevikus on kavas korraldada samalaadseid ümarlaudu ka kodutütardele endile.

Lehekülge viimati muudetud: 30. aug. 2018 kell 14:50