Järgud

Järgud

Järgukatsed hõlmavad endast kodutütarde teadmisi väga erinevatel aladel ja jagunevad kuude ossa. Järgukatsed on vanuseliselt jaotatud järgmiselt: VI järk sooritatakse enne vastuvõtmist, V järk 8-10 aastased, IV järk 11-12 aastased, III järk 12-15 aastased, II järk 15-16 aastased, I järk 17-18 aastased kodutütred. Järkude tegemiseks peavad kodutütred omama teadmisi ja oskusi järgmistel aladel: eesti loodus, eesti ajalugu, kodutütarde teadmised ja oskused, käitumine, loovus, matkatarkused ning skaudioskused, turvalisus. Mida kõrgem on järk seda rohkem peab järgu sooritaja teadma.I järgu kodutütar võib  kaitsta noortemagistritöö, mille järel omistatakse talle noortemagistri tiitel. Järgukatsed on kirjas kodutütre isiklikus järgutunnistuses.

Järkude sisuga saab tutvuda allolevast failist.

Kodutütarde järgukavad (251.4 KiB)

Lehekülge viimati muudetud: 30. aug. 2018 kell 14:58