Järgud

Järgukatsed hõlmavad endast kodutütarde teadmisi väga erinevatel aladel ja jagunevad kuude ossa. Järgukatsed on vanuseliselt jaotatud järgmiselt:

  • VI järk sooritatakse enne vastuvõtmist;
  • V järk 8-10-aastased;
  • IV järk 11-12-aastased;
  • III järk 12-15-aastased;
  • II järk 15-16-aastased;
  • I järk 17-18-aastased kodutütred.

Järkude tegemiseks peavad kodutütred omama teadmisi ja oskusi järgmistel aladel: Eesti loodus, Eesti ajalugu, kodutütarde teadmised ja oskused, käitumine, loovus, matkatarkused ning skaudioskused, turvalisus. Mida kõrgem on järk seda rohkem peab järgu sooritaja teadma. I järgu kodutütar võib  kaitsta noortemagistritöö, mille järel omistatakse talle noortemagistri tiitel. Järgukatsed on kirjas kodutütre isiklikus järgutunnistuses.

Järkude sisuga saab tutvuda allolevast failist.

Kodutütarde järgukavad

Lehekülge viimati muudetud: 2. nov. 2018 kell 12:46