Balti noorteorganisatsioonide planeerimiskonventsil sõlmiti koostöölepe

Leppe sõlmimine toimus sel aastal Riias, kus kohtusid Läti Jaunsardze, Leedu Sauliu Sajunga ning Eesti Kodutütarde ja Noorte Kotkaste esindajad. Külalistena olid kohal ka Briti kadettide esindajad ning Leedu riigikaitselise suunaga kooli juhid. Eestist olid kohal Kodutütarde peavanem Angelika Naris, Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm, noorsootöö arendusjuht Anu Allekand ning Pärnumaalt noorteinstruktor Kardo Ojassalu. Vaagiti vormiteemasid, uute kontseptsioonide omaksvõttu eri ürituste juures ja tähelepanu jäi muidugi eelkõige 2016.a saabuvate võimaluste juurde.
DSC00784DSC00674
Allkirjatseremoonia leidis aset 05.11.2015.a ning sellele eelnes arutelu osa, mis annab väärtuslikku infot organisatsioonide hetkeseisu kohta. Koostöökokkuleppes on iga riik välja pakkunud 4-5 üritust, millele lisanduvad nö allüksusete vahelised noortevahetusprojektid. Selleaastaselt kokkulepitud ja järgmisel aastal teostamist ootavate ürituste loetelus on ka järgmise kohtumise korraldus Eestis. Loodame, et siis on viljakast koostööst võrsunud kogemuste najal võimalik mitmeid uusi kokkupuutepunkte luua.