Arvutikasutaja

Erikatse on sooritatud, kui kodutütar:

  • oskab kasutada enamlevinuid arvuitiprogramme (tekstitöötlus, slaidiprogramm, videoklipi tegemine, tabelite
    vormistamine, pilditöötlus),
  • on aidanud teha ringkonna kodulehte või teeb kaastööd blogile,
  • osakab saata ja vastu võtta e-posti,
  • rakendab oma oskusi rühmadokumentide vormistamisel.
Lehekülge viimati muudetud: 13. sept. 2018 kell 13:52