Allkirja sai noorteühingute tervisekoalitsiooni leping

Terve Eesti Sihtasutuse (TESA) ja Eesti Skautide Ühingu (ESÜ) koostöös toimus reedel 26.02.2016 kell 13-16 Tallinnas Von Krahli teatris (Rataskaevu 10) minikonverents “Mõttega lõuna”.

Minikonverentsi päevakavas oli:

  • Kaasahaarav väitlus professioolsete väitlejate poolt teemal "Kõik noorteühingud alko- ja tubakavabaks"
  • Projekti raames valminud "Noore terve arengu käsiraamatu" esitlus ja jagamine (mõeldud toetava materjalina kasutamiseks kõikidele noorteorganisatsioonidele)
  • TESA poolt läbiviidud uuringu "Teismeliste arvamused ja hoiakud alkoholi ja tubakasse" tulemuste tutvustus
  • ESÜ poolt algatatud noorteühingute koalitsiooni loomine ja leppe allkirjastamine*

Leppe allkirjastamine

Koalitsioonileppe põhisisu oli järgmine:

3. Noorte tervise eest hoolivad noorteühingud lähtuvad alljärgnevatest põhimõtetest:

3.1. Noorteüritustel luuakse lastele füüsiline ja vaimne keskkond, mis on ohutu, turvaline ning pakub noortele erinevaid arenguvõimalusi ja tegevusalternatiive.

3.2. Tegevus noorsootöös peab toetama noores tervisliku eluviisi ja hoiakute kujunemist.

3.3. Üritustel/tegevustes, mis on korraldatud alaealiste noorte poolt ja/või noortele, ei suitsetata, tarbita ega pakuta alkoholi. Ühtlasi ei suitseta, ei tarbi alkohoolseid ega narkootilisi aineid ega viibi kohapeal jääknähtudega ükski täisealine noortejuht/noorteüritusel osaleja. Noored ja noortejuhid on üksteisele eeskujuks.