Ajalugu

Samaaegselt Kaitseliiduga hakkas Naiskodukaitse looma enda juurde tütarlaste organisatsiooni. Põhimääruse väljatöötamisega asus tegelema Mari Raamot. Esimesed rühmad tekkisid juba 1931. aastal. 19. jaanuaril 1932. aastal kinnitas Kaitseliidu peastaap esimese variandi “Kodutütarde” põhimäärusest. Lõplik variant, mis kehtis 1940. aastani, kinnitati 5. veebruaril 1934. aastal. Põhimääruse järgi oli Kodutütarde eesmärgiks kõlbliku isiku, hea kodaniku ning oma ülesannete kõrgusel seisva naise ja ema kasvatamine. Motoks oli sama hüüdlause, mis noorkotkastel: “Isamaa Auks – alati valmis”. (1962, Uustalu, E.)

Järkusid oli Kodutütardel kuus: VI ja V olid nooremale vanuseastmele ja IV-I vanema astme kodutütardele. (1962, Uustalu, E.)

Kodutütarde märk oli sama, mis Noortel Kotkastel. Vormiks oli sinihall pluus, kollane kaelarätt, tumesinine voltidega seelik, tumesinine barett kullase tutiga lagipeas. Kodutütarde rühmad kuulusid jaoskondadesse ja need omakorda ringkondadesse vastavalt Kaitseliidu jaotusele. (1962, Uustalu, E.)

9. novembril 1933. aastal kinnitas Naiskodukaitse keskjuhatus kodutütarde peavanemaks Salme Pruudeni.

Esimene koostatud raamat oli “Kodutütre käsiraamat” , mis ilmus 1935. aastal. Järgmisteks raamatuteks olid “Noorema kodutütre 10 käsku”, “Väike perenaine” ja “Sõlmed”.

Tütarlaste laagritesse suhtus Naiskodukaitse esialgu tõrjuvalt, kuni 1936. aastal korraldas Pärnu ringkond esimese laagri Reius. See õnnestus ja juba järgmisel suvel toimus üleriigiline laager Elva lähedal Vapramäel. Sellised laagrid kujunesid iga – aastaseks traditsiooniks.

Esimesed ajutised põhimäärused kinnitas 19. jaanuaril 1932. a. Kaitseliidu ülem J. Roska (hiljem Orasmaa). Seda päeva loetakse Kodutütarde organisatsiooni asutamispäevaks.

Kodutütarde esimeseks peavanemaks nimetati 9. septembril 1933. a. Tartu Tütarlaste Gümnaasiumi pedagoog prl Salme Pruuden, kes oli pärit Viljandimaalt Puiatust Männa talust. Salme Pruuden suri 1993. a. Inglismaal kõrges vanuses. Esimeseks taastatud Kodutütarde organisatsiooni peavanemaks kinnitati 16. aprillil 1992. a. Kaitseliidu ülema poolt pr Maret Lepik. Alates 1. aprillist 1999. a. kinnitati peavanemaks pr Anne Eenpalu ja alates 6. maist 2002. a. pr Angelika Naris.

Kodutütarde tegevusaastad 1932-1939 näitasid edu kõikidel tegevusaladel. Juba alguses seadis keskjuhatus esmaseks ja kõige tähtsamaks ülesandeks kodutütarde üksustele juhtide ettevalmistamise. Aastate jooksul toimus juhtide väljaõpe kursuste (koolide) kaudu. Nii noored ise kui ka noored juhid suhtusid vastutustundega oma töösse, mille tagajärjena saavutati distsipliini tõus, kodutütreliku meelsuse ja praktiliste oskuste süvenemine. Kodutütarde pere kasvas ja arvuliselt oli 1. detsembriks 1939. a. rühmades kokku 19 601 kodutütart.

Kodutütarde organisatsioon likvideeriti 1940. a.

Lipulugu

Kodutütarde lipu küsimus tõsteti esmakordselt üles esinaiste ja kodutütarde vanemate koosolekul 19. nov. 1933. a. Valgas, kus üles seati põhimote, mille järgi kõigi ringkondade lipu üks külg on ühine kodutütarde üldlipuga, teine külg aga erinev vas­tavalt iga ringkonna nime ja embleemiga. Kavan­dite saamiseks kuulutati 1934. a. sügisel kodutütarde vahel välja võistlus. Väljakuulutatud tähtpäevaks saabus 64 kodutütrelt üle maa 72 kavandit. Neist valis hindamistoimkond, kuhu kuulusid NKK esinaine M.Raamot. Tartu ringkonna esinaine E. Sararal ja Kodutütarde peavanem S. Pruuden, välja 3 ka­vandit, tunnistades neist 2 esimese ja 1 teise auhinna vääriliseks. Ümbrike avamisel osutusid esimese au­hinna saajaiks Helga Nigol – Tartumaa ringkon­nast ja Salme Vachmann – Järva ringkonnast ning teise auhinna saajaks Erna Antik – Tartumaa ring­konnast. Helga Nigoli kavandi järgi valmistati Ko­dutütarde üldlipp, mille õnnistamine ja üleandmine toimus Tallinnas Estonia kontsertsaalis 21. juunil 1935. a. Lipp kujutab NKK värvi helesinisel taus­tal kuldkollast päikest, mille keskel on hõbehall kotkamark. Päikese kiirte vahel hõbehallist tekst: Isa­maa auks alati valmis. See külg on ühine kõigile Kodutütarde lippudele.

Lehekülge viimati muudetud: 30. aug. 2018 kell 14:50