Aasta on hooga alanud

Aasta alguses 5.-6. jaanuaril kogunesid kodutütarde ringkonnavanemad ja noorteinstruktorid Saaremaale Vanematekogule. Vaadati tagasi meie juubeliaasta õnnestumistele ning vaagiti arengukohti. Teisel päeval vaadati, mis on oodata aastast 2013. Kahe töise tööpäeva vahele jäi meeleolukas seltskondlik õhtu, kuna samal ajal peeti ka Noorte Kotkaste malevapealike kogu. Laupäevase päeva veetis meiega ka äsja ametisse astunud Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili. Need kaks päeva andsid jõudu ja lusti edasiminekuks.