3BRKT elik Balti koostöö.

 Kolme Balti riigi riigikaitsega seotud noorteorganisatsioonid on koostööd teinud juba üle viieteistkümne aasta. Viimastel aastatel on juurde lisandunud uusi huvilisi – ka Poola ja UK partnerid on näidanud huvi teha noori arendavat koostööd ja otsida võimalusi üks teiselt õppimiseks.Novembri keskpaigas toimus planeeritud kohtumine, kus viie riigi noorteorganisatisoonide juhid said kokku, et võtta kokku eelmisel aastal toimunu, rääkida põnevaimatest uuendustest ning vaadata järgmisesse aastasse 2018. 

 

Kuivõrd koostööleppe sõlmimine toob kokku eri osapooled, siis kuulatakse eriti hoolega edulugusid ning arenduste hetkeseisu. Seekordsed suurimad uutjad olid Läti Jaunsardze ning Poola Paramilitaarse Koolituse Keskus. Lätlaste mõte on tekitada uus noorsootöö struktuur Riia linna koolide mõõtmes ning suurendada liikmeskonda. Kindel plaan on neil ka ühekorraga katta vormiriietusega kõik, kel seda veel kasutada ei ole. Neil on koostöös haridusmininsteeriumiga läinud korda oma programmi nõuded viia õppekavadesse. Poolas on käimas pilootprojekt 57koolis, sealgi on kavas 3-semestrine noorte koolisharidusesse seotud väljaõpe, millele järgneb  laagrimoodul. 

 

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde panus oli sel aastal tavalisest suurem, sest meie korraldada oli ühine laager “Baltic Guard”. Reeglipäraselt on Läti ja Leedu noored külas ka meie Ernal ja Mini-Ernal ning suvises suurlaagris.

 

Leedu võõrustajad esitlesid oma keskset staabihoonet ning tutuvustasid Leedut läbi sõjamuuseumi. Kohtumise lõpul sõlmiti osapooli hõlmav protokoll, millega kinnitati rahvusvaheliste ettevõtmiste ring aastaks 2018. Järgmisel aastal kutsub nõupidamise kokku juba Läti Jaunsardze.