Valgust, soojust ja naeratusi täis päev

Kodutütardel on see õnn, et meie kõikide ühine pidupäev on just aasta alguses, kui saame kõik koos astuda uuele aastaringile. 19. jaanuaril on Kodutütarde aastapäev ja sel korral tähistame 86. aastapäeva.

Me oleme organsiatsioon, mis püsib kindlatel alustel. Me teame, et me oleme võtnud parima meie eelkäijatelt, lisanud sinna oma teadmised ja oskused, tõekspidamised ja veendumused.See kõik annab indlustunde , et meie tegudest saab kokku edukas, energiline, julge, hooliv ja kaaslasi märkav Eesti.

Meil on igas maakonnas tüdrukud, kes eristuvad selle poolest, et on ettevõtlikumad, aktiivsemad, hoolivamad ning paremate oskustega.Lisaks on nende hinges eriline koht Eestimaal, tema loodusel, inimestel, traditsioonidel.

4

 

Tänu kodutütardele, kes meie kõrval arenevad ja kasvavad, on noortejuhtidel võimalus ennast proovile panna ja õppida. Mingil ajahetkel on iga rühmavanem oma kasvandike üle väga suurt rõõmu tundnud. Eriti hea meel on tõdeda, et pooled kodutütardest, saades täiskasvanuks valivad rühmavanema kohustused ja rõõmud. See näitab, et kodutütreks olemine on saanud elu pärisosaks. Meie tegevuse riigikaitseline pool annab aga igati loogilise jätku astuda hiljem ühte sammu täiskasvanutega kas naiskodukaitsjana või kaitseliitlasena.

Pidupäevale kohaselt peetakse üle Eesti paljudes kohtades sünnipäevakoondusi, kus tunnustatakse tublimaid ja rõõmustatakse koos.