KKK- Koguneb Kodutütarde Keskkogu

dscf4429Septebrikuul, kui algab uus kooliasta, on tore traditsioon ka kodutütarde juhtidel alustada kõik koos sügishooajaga. Laupäeval 10.septembril koguneb Kodutütarde keskkogu, et üheskoos vaadata, kuhu on noorte kaasamise aastal välja jõutud, mida on tehtud ja mis ootab veel ees. Peavanem annab lühiülevaate noorte Suvekoolist ning noorte hulgas läbiviidava uuringu hetkeseisust. Käimas on noorte arvamuste kogumine organisatsiooni toimimise, õppeprogrammide, väärtuste ning tegevusvormide kohta. Keskkogu valib ka uue keskjuhatuse liikme, kuna toimub nö liisuheitmine praeguste juhatuse liikmete vahel. Kuna keskkogu on Kodutütarde kõrgeim juhtorgan, siis arutatakse veel mõnedki olulised punktid üle: välivormidega seonduv temaatika, vabatahtliku juhi õigused ja kohustused, järgu- ja erikatsete sooritamine, vormi kandmine.

Kodutütarde keskkogusse kuuluvad peavanem, ringkonnavanemad ning igast ringkonnast üks valitud liige.